چه روایتی را میخواهم به تصویر بکشم؟

این سؤال بسیار مهمی ست که در تنظیم ترکیب، کادربندی، نوردهی و …کمکتان می‌کند. در اصل سؤالی که باید پرسید این است که”چرا این عکس را می‌گیرم؟ هدف عکس چه چیزیست؟ چه چیزی را می‌خواهم به مخاطب منتقل کنم؟” با این روش می‌توانید از لحظاتی که می‌خواهید شکار کنید عکس بگیرید. احتمالاً عکسی که گرفته‌اید یا یک عکس لحظه ایست و یا برای گرفتنش مراحل طولانی را پشت سر گذاشته اید.