چه چیزی در پس‌زمینه و پیش‌زمینه عکس است؟

پس‌زمینه عکس بیشترین جاییست که حواس بیننده را در عکاسی دیجیتال پرت می‌کند. نگاهی به پس‌زمینه سوژه بی اندازید تا ببینید چه چیز دیگری وجود دارد (همین کار را برای پیش‌زمینه هم انجام دهید). ببینید می‌خواهید پس‌زمینه فوکوس شود یا بلوری و تار باشد.

به‌اندازه کافی نزدیک شدم؟

اشتباه رایج دیگر در عکاسی دیجیتال این است که سوژه در کادر عکس خیلی کوچک باشد. عکس از نمایه نزدیک، زنده‌تر به نظر می‌آید و جزئیات بیشتری از سوژه را نشان می‌دهد. برای این کار خودتان را به سوژه نزدیک کنید، سوژه را جلوتر بیاورید و یا از یک لنز با فاصله کانونی زیاد استفاده کنید تا حس نزدیکی به سوژه ایجاد شود.