منبع اصلی نور چه چیزیست؟

همیشه به نور سوژه توجه کنید. بدون نور مناسب جزئیات و وضوح عکس را از دست می‌دهید. برای جبران می‌توانید میزان حساسیت نور و سرعت شاتر را زیاد کنید (که موجب ایجاد نویز و تار شدن عکس می‌شود). منبع اصلی نور چه چیزی است؟ از کجا می‌آید؟ به منبع مصنوعی نور نیاز دارید؟(فلش و غیره) نیاز هست که دوربین را روی سه‌پایه ثابت کنید تا دوربین نلرزد؟ و…

کادربندی درست است؟

خیلی از عکس‌های خوب با کادربندی بیرون از خط خراب‌شده‌اند. همیشه باید شیب افقی، مردم و ساختمان‌ها را چک کنید. یکی از سؤال‌های مربوط به این مطلب این است که”دوربین را درست گرفته‌ام؟” بیشتر مردم درست نمی‌گیرند و دستشان می‌لرزد و کادربندی آن‌ها درست از آب درنمی‌آید.